“Not until we are lost do we begin to understand ourselves.”

– Henry David Thoreau

 

Onze Missie

Bij PersonalityPerfect is het onze missie om mensen te helpen hun leven te verbeteren gebaseerd op hun persoonlijkheid. Wanneer je jouw individuele persoonlijkheidstype kent, dan krijg je een beter inzicht in hoe je van nature de wereld ervaart en hoe anderen jou ervaren. Dit inzicht kan belangrijk zijn bij het nemen van grote levensingrijpende beslissingen zoals welke universiteitsstudie te volgen of welke carrière te kiezen. Het kan ook gebruikt worden in het verbeteren van cruciale persoonlijk interacties in liefde, vriendschap en ouderschap. Ook kan het een grote hulp zijn in de dagelijkse interacties met anderen, zoals collega’s, klanten en familieleden.

 

TypeExplorer

Iedereen wil zichzelf beter leren kennen. Onze TypeExplorer persoonlijkheidstest laat je zien wat het betekent om jou te zijn.

De TypeExplorer beoordeling is gebaseerd op 16 persoonlijkheidstypes die zijn ontwikkeld door Isabel Briggs Myers en Katharine Cook Briggs, welke ontstaan zijn uit het werk van Carl Jung in de vroege jaren 1900.

Testen die de deze methode gebruiken, sorteren mensen in 16 verschillende categorieën, welke opgesplitst worden in vier paren van tegenovergestelde types. Naast de inzichten die elke paar opleveren, kan ook het geheel van het 4-letter type aanvullende informatie opleveren wanneer er rekening wordt gehouden met de specifieke combinatie van de types.

Deze paren zijn:

  • Extravert (E) en Introvert (I)
  • Waarnemen (S) en Intuïtie (N)
  • Denken (T) en Voelen (F)
  • Oordelen (J) en Inschatten (P)

Eén van elk paar wordt gecombineerd om een 4 letterige afkorting te creëren voor elk persoonlijkheidstype. Bijvoorbeeld:

ESTJ: extravert (E), waarnemen (S), denken (T), oordelen (J)
INFP: introvert (I), intuïtie (N), voelen (F), inschatten (P)

Deze persoonlijkheidstypes geven een goed beeld van hoe u zich meestal gedraagt en interessante aanwijzingen over hoe anderen u zien.

 

Ontdek wat jou uniek maakt!

Doe de persoonlijkheidstest en zie meteen wat voor type je bent!